Hollo-Blast

Specyfikacja

Zakres średnicy rury 50-305 mm
Zapotrzebowanie na powietrze 10 m3/min

Gwarancja jakości
Oryginalny produkt firmy Clemco.

OPIS
Urządzenie to jest rozwinięciem możliwości Hollo – Blast Juniora. Do czyszczenia rur w zakresie średnic 51 – 76 mm używa się nieuzbrojonego urządzenia podłączonego do przewodu ścierniwa oprawą CHE-2 lub rurą o średnicy 1¼” i długości odpowiadającej minimum połowy długości czyszczonej rury.

Czyszczenie rur w większym zakresie średnic (76 – 127 mm) odbywa się przez zamocowanie na korpusie urządzenia dwóch pierścieni z czterema kompletami kołków o różnych długościach. Pozwalają one na ustawienie urządzenia dokładnie w osi rury zapewniając równomierne czyszczenia całej, czyszczonej powierzchni. Długość kołków należy dobierać do odpowiadające średnicy czyszczonej rury.

Czyszczenie rur w zakresie średnic 127 – 305 mm odbywa się bez pierścieni i kołków, a z użyciem wózka rozporowego. Korpus urządzenia mocujemy w uchwyty wózka, a średnicę odpowiadającą wymiarowi czyszczonej rury ustala się nakrętkami.

Dostępne dwa typy urządzenia: z dyszą o średnicy 12,5 mm dla ścierniw o granulacji do 0,72 mm oraz z dyszą o średnicy 16 mm dla ścierniw o granulacji do 1,2 mm.